Wednesday, October 3, 2007

Pembangunan WPI Jadi Falsafah UMNO
Atau Falsafah UMNO Jadi Paksi WPI?

Datuk Seri Najib Tun Razak melahirkan satu hasrat yang abstrak di Johor Bahru semalam. Hasrat itu tersirat di sebalik kenyataannya supaya “pembangunan di Wilayah Pembangunan Iskandar (WPI) turut menjadi falsafah perjuangan UMNO.”

Kata Najib, usaha tersebut “perlu dijadikan paksi supaya apa yang diperjuangkan parti itu kekal. Perkara ini penting supaya jati diri tidak terhakis dalam meralisasi dan mengolah pembangunan itu dengan jiwa dan naluri kita kekal sebagai ahli UMNO.”

Kenyataan Najib ini terkandung di dalam satu berita kecil sepanjang empat perenggan yang disiarkan di muka surat 4, Utusan Malaysia, Selasa 2 Oktober 2007. Berita itu hanya terdapat dalam versi harcopy sahaja.

Sukar untuk sesiapa mentakrif maksud sebenar kenyataan Najib seperti di atas. Bagaimanapun, “falsafah perjuangan UMNO” yang dimaksudkan oleh Najib adalah termaktub di dalam Fasal 3 Perlembagaan UMNO yang menghuraikan asas dan tujuan parti.

Antara intisari falsafah perjuangan UMNO dalam Fasal 3 yang relevan dengan konteks kenyataan Najib dan WPI adalah seperti berikut:

Berjuang mendukung cita-cita kebangsaan Melayu demi mengekalkan maruh dan martabat bangsa, agama dan negara.

Mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara.

Memajukan ekonomi rakyat Melayu dan Bumiputera khasnya dan rakyat Malaysia amnya.

Mewujudkan kerjasama antara kaum bagi melahirkan satu bangsa Malaysia yang kuat dan bersatu berasaskan kepada hak-hak Asasi Manusia dan Hak-Hak Istimewa Orang Melayu dan Bumiputera.

Berasaskan hakikat di atas, adalah sukar untuk merasionalkan hasrat Najib supaya pembangunan di WPI “turut menjadi falsafah perjuangan UMNO.”

Sebaliknya, adalah relevan kalau falsafah perjuangan UMNO seperti di atas pula dijadikan paksi kepada WPI supaya cita-cita “mengekalkan maruh dan martabat bangsa, agama dan negara” serta perjuangan “mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara” dicerminkan keunggulannya di WPI.

Apa pun, kenyataan ringkas Najib amat dalam maksudnya dan cukup luas implikasinya. Ia adalah peringatan kepada mastermind WPI, khususnya Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi, bahawa falsafah UMNO penting diterapkan ke dalam apa jua bentuk program dan perjuangan kerajaan demi kemajuan rakyat dan negara.

Kenyataan itu juga jadi indikator kepada isi hati segolongan pemimpin UMNO yang kurang senang terhadap WPI kerana ia mengabaikan ciri-ciri bumiputera dan kedaulatan negara dalam pelaksanaannya.

Kenyataan Najib perlu dirincikan supaya usaha pendukungan cita-cita “mengekalkan maruh dan martabat bangsa, agama dan negara” serta perjuangan “mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara” sentiasa ditonjolkan di WPI tanpa apa-apa apologi kepada mana-mana pihak.

UMNO Johor wajar memainkan peranan terkedepan dalam usaha mengartikulasi dan mentafsirkan kenyataan Najib ini. Ia penting kerana selama ini pun majoriti rakyat Johor yang kesal dengan ketiadaan input pendukungan cita-cita “mengekalkan maruh dan martabat bangsa, agama dan negara” serta perjuangan “mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara” di dalam WPI.

Kalau sebelum ini kalangan pembesar UMNO Johor agak ragu-ragu untuk bersuara lantang mengenai kepincangan dalam WPI, sekarang apa lagi nak ditunggu?

Perjuangkanlah segera langkah-langkah korektif yang perlu dijalankan secara strategik supaya WPI jadi kebanggan bersama, tidak meruntuhkan martabat bangsa dan tidak menggadaikan kedaulatan negara! - Ruhanie Ahmad

No comments: